Zaprvé × za prvé

Obě tyto varianty jsou pravopisně správné a významově rovnocenné, lze tedy napsat zaprvé i za prvé.

Jedná se o tzv. příslovečné spřežky, které vznikly spojením předložky a číslovky. Obecně však platí pravidlo, že čím je číslovka delší, tím spíše bude psána zvlášť (například po dvacáté páté).

Příklad:

Dnes s tebou ven nemůžu, zaprvé / za prvé jsem ještě nedostal kapesné, zadruhé/ za druhé se musím učit na test z chemie.

Pošli tento příspěvek svému blízkému