Sirup × syrup

Píšeme název tohoto hustého cukerného roztoku s měkkým i, nebo s ypsilonem?

Píšeme s měkkým isirup, výkladové příručky uvádí možnou podobu i sirob. Dříve, ve starších textech a jazykových příručkách jsme se mohli setkat s podobou syrup/syrob. Z hlediska etymologie pochází slovo z arabského výrazu pro nápoj šarbat, stejný původ má i chladivý orientální nápoj sorbet/šerbet. Do Evropy se potom slovo dostalo prostřednictvím latiny – sirupus, siropos.

Dlouhou dobu byl mylnou etymologií sirup spojován se slovem syrý (tzn. syrový), proto se v tomto slově vyskytovalo ypsilon, a dokonce bylo slovo sirup ve vyjmenovaných slovech. A protože neměl pravopis syrup opodstatnění z hlediska etymologického, ani nebyl původ zdůvodněn analogicky, změnila Pravidla českého pravopisu v roce 1957 psaní slova na sirup.

Podstatné jméno sirup je rodu mužského neživotného, skloňujeme jej podle vzoru hrad.

Příklady:

Přidejte cukr nebo sirup podle chuti a nechte vychladnout.
Můžete ho pít ve formě čaje či jako sirup.
Prý je to jen rýma a na ten kašel mám dávat dál nějaký sirup.
Po krátkém čase se začne u dna sklenice tvořit hustý sirup.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
ČERNÁ, Anna et al. Na co se nás často ptáte. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 80-7183-260-X.
Pošli tento příspěvek svému blízkému