Nit × niť

Pojmem nit označujeme upředené vlákno sloužící k šití nebo ke tkaní.

Jako nit lze taktéž označit jakákoli jiná tenká vlákna, a to například nitě pavučiny. V přeneseném významu se jedná o souvislost či spojitost – přetrhnout (ztratit) nit hovoru a řeči, znovu nalézt ztracenou nit, červená nit děje (hlavní myšlenka).

Pravopis a etymologie

Slovo nit prochází napříč slovanskými jazyky – polské nić, ruské niť, srbské a chorvatské nît. Praslovanské nitъ je podobné litevskému nýtis, což označuje hřeben tkalcovského stavu.

Nit svým původem vychází z indoevropských jazyků (s)nh1iti-, a to s významem „co je spředeno“, od (s)neh1(i)- (příst či šít), od tohoto slova je odvozeno také německé nähen – šít, Nadel – jehla, anglické needle – jehla, latinské nēre – příst, staroindické snāyati – omotá.

Správný je pouze zápis nit. Písmeno „ť“ se vyskytuje pouze ve slovech odvozených (niťový, niťař).

Skloňování

Nit patří mezi podstatná jména rodu ženského, jejichž skloňování kolísá mezi vzory píseň a kost.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. nit nitě, niti
2. nitě, niti nití
3. niti nitím
4. nit nitě, niti
5. niti nitě, niti
6. niti nitích
7. nití nitěmi

Příkladové věty

Potřebovala jsem si zašít díru na modrých kalhotách, ale měla jsem jen černou nit.

Nikdy jsem nepracovala s šicím strojem, a tak jsem vůbec netušila, jak správně navléct nit.

Babičce už neslouží zrak, proto jí pomáhám provléct nit uchem jehly.

Podej mi prosímtě tu fialovou režnou nit, potřebuji si přišít nezbedné knoflíky u slavnostního saka.

V šitíčku mám klubko zašmodrchaných nití.

Na chvíli jsem se zamyslela nad jeho poznámkou a v ten okamžik jsem ztratila nit.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – nit. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 17.03.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ni%C5%A5#bref2
Pošli tento příspěvek svému blízkému