Býlí × bílý

Psaní těchto slov může působit potíže a je třeba dbát na to, v jakém smyslu jsou slova užita a rovněž také o to, jaký slovní druh zastupují.

Býlí je podstatné jméno, které označuje plevel nebo bylinu, rostlinu (to, co roste).

Jedná se o dnes již zastaralé slovo, původně spojené se slovem bylina, které je řazeno mezi vyjmenovaná slova písmene „b“, proto píšeme v kořeni slova „y“. Skloňujeme dle vzoru středního rodu – stavení (proto píšeme na konci slova „i“).

Bílý je pak přídavné jméno, které užíváme v případě, že chceme vyjádřit, že má něco bílou barvu. Skloňujeme jako ostatní přídavná jména tvrdá se vzorem mladý.

Příklady:

Na jaře je vhodné vyhubit nežádoucí býlí na zahradě.

Vždy když je mu špatně, je bílý jako stěna.

Pošli tento příspěvek svému blízkému