Na čas × načas

Ač to může některé uživatele českého jazyka mást, za správné se v případě výrazů na čas x načas považují obě varianty. Proč tomu tak je? Vysvětlení nám podá jeden ze způsobů tvoření slov. Mezi ty základní patří odvozování, skládání, zkracování či také přejímání slov cizích. Vedle nich poté stojí spřahování, díky kterému můžeme v případě výrazů na čas x načas oficiálně užívat i druhé z uvedených variant.

Tento postup pracuje na principu spojení dvou samostatně stojících výrazů v jedno nové slovo, ve kterém si obě předchozí části (v naprosté většině tvarů) zachovávají stejnou podobu (např. dvaadvacet). Uplatňuje se např. při kombinování přídavných jmen se jmény podstatnými (ziskuchtivý), u výrazů typu potom x po tom (Počkejte, prosím, na konec vyučovací hodiny, potom se vám budu plně věnovat. x Po tom včerejším průšvihu ve škole se Petr před otcem raději příliš neukazoval.), ale především u spojení předložky a příslovce, ze kterého vznikne tzv. příslovečná spřežka.

Nezapomeň: Příslovečné spřežky vznikají i ze spojení předložky a podstatného jména (zpravidla), předložky a číslovky (nadvakrát) atp.

Příslovečnou spřežku načas je tedy možné v psaném projevu bez obav užívat. Je ovšem třeba dávat pozor na význam, který věta užitím tohoto tvaru získá. Ve významu přesně,
 na krátkou/neurčitou dobu či dělat něco velmi pomalu, můžeme výrazy na čas/načas bez problému zaměnit.

Výjimka při psaní na čas × načas

Najdou se ovšem výjimky, ve kterých je možné užít pouze variantu na čas.
 Tyto výjimečné případy si můžeme ukázat na následujících příkladech:

Při dnešní hodině tělocviku měli chlapci na programu běh na čas a dívky skok do dálky.

Petr se doma vymlouval na čas, kterého prý učitelka dala na vypracování příkladů příliš málo.

Příklady:

Dálkový autobus dnes přijel přesně na čas/načas.
Jarmila si s vracením mého sešitu dává dost na čas/načas, příště už jí asi nic nepůjčím.
Můj nejlepší kamarád dnes odjel na čas/načas do Ameriky, proto si teď budeme alespoň psát.
Dohoda mezi námi byla sjednána pouze načas/na čas.
Na nádraží dorazil přesně na čas/načas.
S tím oblékáním si tedy dáváš načas/na čas.

2 komentářů ke článku Na čas × načas”

  1. Pardon, ale co je toto za vysvětlení?
    Chybí jasná informace, kdy se který význam používá. Je tu mrtě přirovnání, cvičení, ale to zásadní jaksi chybí – jasně, zřetelně to napsáno. Prosím o doplnění a děkuji za ně 😉

    • Vysvětlení nám připadá zcela jasné, hned v první větě máte napsáno, že můžete využít obě varianty (obě jsou správné). 😉 Pěkný den.

Pošli tento příspěvek svému blízkému