Kamizola × kamysola

Pojmem kamizola označujeme kazajku či krátký kabát (například myslivecká kamizola), což jsou také synonyma ke slovu kamizola.

Pravopis a etymologie

Původ slova kamizola nalezneme ve francouzském camisole. Camisole má kořeny v provensálském camisola, ta byla přejata z pozdnělatinského camisia s významem košile.

Francouzské slovo camisole bylo přejato do českého jazyka a počeštěno do podoby kamizola. Z tohoto důvodu je správné pouze psaní v podobě → KAMIZOLA.

Skloňování

Kamizola patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. kamizola kamizoly
2. kamizoly kamizol
3. kamizole kamizolám
4. kamizolu kamizoly
5. kamizolo kamizoly
6. kamizole kamizolách
7. kamizolou kamizolami

Příkladové věty

Nasadil si klobouk, upravil kamizolu a rázným krokem vyšel ven z hospody.

Ta kamizola po dědovi ti vůbec nesedí, byl statnější, ale ty jsi hubeňour, musíme ji trochu přešít.

Myslivecké kamizoly jsou slušivé a v krásném zeleném odstínu.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – kamizola. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 17.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=kamizola
Pošli tento příspěvek svému blízkému