Kupříkladu × ku příkladu

Výraz „ku příkladu“ či „kupříkladu“ patří mezi příslovce. Použitím kupříkladu vyjadřujeme, že příklady k námi podanému tvrzení jsou uváděny namátkou a jako ukázka.

Pravopis a etymologie

Ku příkladu můžeme psát zvlášť, ale také dohromady, tedy kupříkladu. Oba případy jsou pravopisně správně. Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky (www.prirucka.ujc.cas.cz) uvádí, že obvyklejší způsob psaní je dohromady.

Vzpomeňte si kupříkladu (i ku příkladu) na loňské prázdniny, také jste tam nechtěli jet, a jak se vám tam nakonec líbilo!

Chceme-li „kupříkladu“ napsat jako zkratku, napíšeme „kupř.“ Podobně například (i na příklad) – např.

A z čeho se slovní spojení skládá?

Z předložky k (ku) a podstatného jména příklad, kteréžto je spjato se slovesem klást.

Předložka k se vyskytuje ve slovanských jazycích – polština k, ku, ruština k, ko, srbština ka, chorvatština k, ka, staroslověnština (praslovanské však nelze jednoznačně určit).

Původ podstatného jména příklad je spjat se slovesem klást. Klást (nakládat, náklad, dokládat, doklad, důkladný, výkladový, příkladový, příklad ad.) prochází napříč slovanskými jazyky – polské kłaść, ruské klasť, starší srbské a chorvatské klȁsti, staroslověnské klasti.

Praslovanské klasti bývá spojováno nejen s litevským klõdas (čili vrstva), klóti (s významem rozkládat, rozprostírat), ale také s německým laden, anglickým load (nakládat). Vše zřejmě pochází z indoevropského kleh- (rozkládat).

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit výraz kupříkladu (i ku příkladu), jsou: například, třeba, dejme tomu, řekněme.

Příkladové věty

Půjdete-li v životě za svým snem, můžete být kupříkladu astronautem, hudebním skladatelem, spisovatelem, hercem, … Čímkoliv vás napadne!

Velké kočky, jako jsou kupříkladu lvi nebo tygři, mohou příst jen při výdechu.

Kupříkladu tento obraz – nejspíše byste netušili, že se jedná o první náčrty „Havranů nad obilným polem“ od slavného Van Gogha.

Jeden z nejvýznamnějších představitelů beat generation je kupříkladu Jack Kerouac.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému