Grand × grant

Je důležité mezi těmito slovíčky rozlišovat. Grand (s písmenem d na konci) označuje velkorysého člověka, popř. člena španělské šlechty.

V doslovném významu se v češtině toto slovíčko používá i ve významu „velký“ – přesně to taky grand znamená ve francouzštině, z které k nám toto slovo přišlo.

Grant s t je účelový dar, který je dáván na veřejně prospěšný účel. Samotnému daru většinou předchází veřejná soutěž, ve které se rozhoduje jaký projekt (či jednotlivec) danou pomoc (většinou peněžitého rázu) získá.

Příklady:

Svým dárkem všechny překvapil, je opravdu grand.

Na svůj projekt získal evropský grant.

Pošli tento příspěvek svému blízkému