Zcela × z cela

Správná je podoba zcela. Jedná o příslovce, které užíváme ve významu úplně, naprosto nebo určitě.

Jedná se o jedno slovo, případně jej můžeme zařadit do kategorie tzv. příslovečných spřežek, které nevyžaduje oddělené psaní předložky a následujícího slova.

Příklady:

Cítil jsem se zcela zdráv, ale raději jsem navštívil doktora.

I přesto, že jsem byl zcela jiného názoru, souhlasil jsem.

Pošli tento příspěvek svému blízkému