Fyziologie × fizyologie

Fyziologie spadá pod lékařské a biologické vědní obory a zabývá se životními pochody uvnitř těl organismů, které se odehrávají na úrovni buněk, tkání, orgánů i celých orgánových soustav.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu fyziologie podává následující výklad.

Fyziologie (fyziologický, fyziolog) pochází z řeckého phýsis (příroda) a -logie (z řeckého -logía, vyskytuje se ve složeninách, souvisí s vědou).

Slovo bylo přejato do českého jazyka a počeštěno. Zachovalo si původní zápis y/i. Platí však pravidlo, že ve všech slovech, která u nás zdomácněla, se původní s vyslovuje jako [z], psaní se -z- se považuje jako základní (stylově neutrální) → fyziologie. Podoby, kdy napíšeme -s- jsou stylově příznakové (fysiologie) a používají se v určitých specifických textech (např. odborných). Je důležité mít na paměti, že v celém textu je nutné zachovat jednotnost zápisu.

Správné zápisy slova jsou dva: FYZIOLOGIE i FYSIOLOGIE. Jedná se o dubletní tvary, ovšem stylově neutrální je pouze zápis se -z-fyziologie.

Dělení slova:

fy-zio-lo-gie

Příbuzná slova:

fyziologický (přídavné jméno), fyziolog (podstatné jméno)

Skloňování

Fyziologie patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. fyziologie fyziologie
2. fyziologie fyziologií
3. fyziologii fyziologiím
4. fyziologii fyziologie
5. fyziologie fyziologie
6. fyziologii fyziologiích
7. fyziologií fyziologiemi

Příkladové věty

Fyziologie je těsně spjatá s anatomií.

Koupila jsem si knihu Fyziologie a funkční anatomie hospodářských zvířat.

Budeme se zabývat nejen fyziologií živočichů, ale také fyziologií hub, rostlin a mikroorganismů.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PRAVDOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2327-8. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – fyziologie. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 06.02.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=fyziologie
Pošli tento příspěvek svému blízkému