Synagoga × sinagoga

Podstatné jméno synagoga lze napsat pouze s „y“, jiný tvar není pravopisně správný. Slovo není původně české, ale pochází z řečtiny a do našeho jazykového systému se dostalo přes latinský výraz synagōga.

Slovo je sice počeštěno, lze jej běžně skloňovat dle českého vzoru žena, ale původní „y“ v základu bylo zachováno. U slov cizího původu platí, že na ně nelze uplatnit česká pravidla pro psaní y/i (v základu slova), je tedy lepší si správný pravopis zapamatovat. Synagoga označuje specifickou židovskou stavbu (modlitebnu).

Příklady:

Synagogy jsou stavby typické pro židovské náboženství, kostely jsou charakteristické pro křesťanství.

Jedna z nejvýznamnějších synagog se nachází v Jeruzalémě.

Pošli tento příspěvek svému blízkému