Od teď × odteď

Pravopisný jev příslovečných spřežek nám může mnohdy činit potíže a situace kolem tohoto jevu je poměrně nejasná.

Příslovečná spřežka je slovo, které vzniklo spojením předložky s dalším slovním druhem. Následně jsou tyto výrazy psány dohromady jako jedno slovo. Stejně tak je tomu v případech: odnaproti, zleva, zpravidla apod.

V některých případech je možné psaní dohromady i zvlášť, např.: kdoví co / kdovíco, nato / na to apod. To samé platí i v našem případě. Výraz odteď / od teď je možné psát dvěma způsoby. Mezi jednotlivými variantami není žádný významový rozdíl a lze podoby slova zaměňovat. V obou případech je slovo používáno ve významu od nynějška, hned apod.

Příklad:

Od teď už chci mít klid, takže mě nikdo nerušte!

Rozhodl jsem se, že odteď / od teď s ním již nepromluvím.

Od teď / odteď se začnu ve škole snažit.

Pošli tento příspěvek svému blízkému