Od teď × odteď

 

Mohou mást výrazy odsud nebo odkdy, které píší zvlášť, ale slovní spojení od teď píšeme pouze zvlášť. Nejedná se totiž o příslovečnou spřežku, které se píší dohromady.

Zapomeňte tedy na patvar odteď, který ve spisovném textu nemá co dělat.

Příklad:

Od teď už chci mít klid, takže mě nikdo nerušte!

Pošli tento příspěvek svému blízkému