Pokud × pokut

V tomto případě je jednoznačně správná pouze podoba pokud. Tento výraz bude nejlépe si zapamatovat. Nelze ho nijak odvodit ani zdůvodnit.

Pokud má ve větě nejčastěji platnost zájmenného příslovce nebo spojky a na konci tohoto slova dochází k tzv. spodobě (též asimilaci) znělosti – tzn. že výslovnost hlásek je nějakým způsobem ovlivněna hláskami okolními.

Zde na konci slova píšeme „d“, ale vyslovujeme „t“. Nesmíme proto zaměňovat výslovnost se správným pravopisem, někdy totiž výslovnost zcela neodpovídá psané podobě slova. Pozor na záměnu se základem slova „pokuta“- to nemá se slovem „pokud“ žádnou spojitost.

Příklady:

Pokud jde o mě, já nikam jet nemusím.
Budu moc ráda, když mi to sem přivezeš, samozřejmě, pouze pokud je to v tvých silách.

Pošli tento příspěvek svému blízkému