Stylus × stilus

Stylus je v obvyklém slova smyslu nástroj k psaní značek, i když v současné době je nejběžnější použití v kontextu dotykové obrazovky počítače, kde představuje jakousi „tužku“, kterou uživatel s displejem interaguje.

Umožňuje totiž daleko větší přesnost než pouhé ovládání prsty. Taktéž se slovem stylus rozumí čnělka, což je součást květenství.

Pravopis a etymologie

Historie slova stylus je zajímavá v tom, že v původní verzi, tedy latinském slově stilus (pero, tužka) se psalo i. Způsob zápisu ve formě stylus přišel až později, a to díky chybné asociaci s řeckým slovem stylos, což je označení pro sloup. I když by se tedy mohly obě varianty zdát správné, v současné době používáme pouze přejatou verzi STYLUS.

Dělení slova:

sty-lus

Skloňování

Stylus patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. stylus stylusy
2. stylusu stylusů
3. stylusu stylusům
4. stylus stylusy
5. styluse stylusy
6. stylusu stylusech
7. stylusem stylusy

Příkladové věty

Nový dotykový displej je možno ovládat stylusem.

Ztratil jsem stylus ke svému tabletu a nezbývalo mi než se pokusit nakreslit ten obrázek prstem.

Stylusem se psalo na voskové tabulky.

V nabídce máme stylusy různých barev a hodí se k jakémukoli telefonu či tabletu.

Naše stylusy jsou vhodné nejen pro psaní, ale i na kreslení; zachytí i ty nejjemnější detaily.

 

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – stylus. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 31.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=stylus_1 Stylus Definition & Meaning | Dictionary.com. Dictionary.com | Meanings & Definitions of English Words [online]. Copyright © Random House, Inc. 2023 [cit. 31.05.2023] Dostupné z: https://www.dictionary.com/browse/stylus
Pošli tento příspěvek svému blízkému