Kotilion × kotylion

Jediná pravopisně správná a přijatelná podoba z této dvoje je kotilion psáno s „i“.

Jedná se o podstatné jméno, které není v českých podmínkách příliš využíváno, avšak je dobré jej znát. Kotilion není výraz českého původu, ani se zcela nepřizpůsobil našemu jazykovému systému, proto se neřídí českými pravidly pravopisu (u slova původně českého bychom napsali po písmenu t „y“). „I“ po tvrdé souhlásce signalizuje právě cizí původ slova.

Kotilion pojmenovává buď francouzský společenský tanec, nebo drobný dárek od tanečnice pro jejího tanečníka.

Příklad:

Jako kotilion pro tanečního partnera může sloužit hedvábný kapesníček nebo památeční stuha.

Pošli tento příspěvek svému blízkému