Reciprocita × redciprocita

Které z uvedených slov je v souladu s výkladovými slovníky – reciprocita, nebo redciprocita?

Výkladové slovníky (ASCS, SSŠ, SSJČ) uvádí u tohoto slova pouze variantu první, tj. reciprocita. Varianta druhá je nepřijatelná.

Slovo pochází z latinského slova reciprocus, což znamená v překladu pohybující se sem a tam. Podle Nového akademického slovníku cizích slov znamená toto slovo vzájemnost. Dále lze reciprocitu definovat jako vzájemný vztah nebo zvýhodnění.

Podstatné jméno reciprocita je rodu ženského, skloňujeme jej podle vzoru žena.

Příklady:

Tato činnost je ve většině případů založena na reciprocitě.
Klíčem k úspěchu je reciprocita závazků a činů.
Reciprocita mezi scénářem a kresbou je značná na první pohled.
Princip reciprocity je jedním ze základních stavebních kamenů společnosti a práva.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Zdroj: KRAUS, Jiří a kol. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 879 s. ISBN 80-200-1351-2.
Pošli tento příspěvek svému blízkému