Prototyp × prototip

Podle zásad spisovného českého jazyka lze napsat pouze prototyp s „y“. Při rozhodování nám může pomoci význam slova.

V současné češtině se objevuje slovo typ i slovo tip a obě slova jsou pravopisně správná, pokud jsou užita ve správném kontextu.

Podstatné jméno prototyp lze rozložit na dvě části, předpona proto- je součástí složených slov a nese význam „první“, druhou částí je zmíněné slovo typ.

Prototyp označuje prvotní typ nebo model něčeho, případně vyhraněný vzor. Z tohoto jasně vyplývá, že výraz typ zde nese význam modelu, jedné věci, která nese společné znaky pro celou skupinu apod., nikoliv význam odhadování výsledku nebo poskytnutí dobré rady (dát někomu tip). Proto je jedinou správnou možností napsat v tomto slově „y“.

Příklady:

Technici sestavili prototyp nového vozu, který se začne od října vyrábět.

Petr je výborný prototyp ideálního novináře.

Pošli tento příspěvek svému blízkému