Psaní čárek - diktáty

0% Splněno
54 cvičení v kategorii
pouze pro přihlášené?

Čárky mezi větami mohou dělat problémy i zkušenějším uživatelům češtiny. Mnohá použití je nutné si přímo zapamatovat. Právě proto jsme pro vás připravili velké množství diktátů, které vám mají pomoci se zopakováním daného učiva ZŠ a SŠ. Dělají vám jednotlivá cvičení problémy? Zopakujte si pravidla pro psaní čárek.

Psaní čárek patří do obtížnějších částí českého pravopisu. Možná jste narazili v textu na jev, u kterého si nejste jisti, zda čárku napsat, nebo nepsat. Věděli jste, že vložení čárky do textu může dokonce změnit význam věty? V případě, že si nejste jisti pravidly psaní interpunkce, připravili jsme pro vás souhrnný přehled. Pravidla pro psaní čárek nejsou jednoduchá a je jich opravdu hodně. Pokud ale pravidla jednou pochopíte, jistě už neuděláte nikdy příště chybu.

Pravidla pro psaní čárek ve větě jednoduché

Tentokrát vám zkusíme pravidla pro psaní čárek ve větě jednoduché představit trochu netradiční formou tabulky. Možná vám bude připadat na první pohled nepřehledná, ale když se do ní zakoukáte, zjistíte, že se rychle zorientujete. 🙂

Situace Interpunkce Příklad
Souřadné spojené větné členy (složky členu několikanásobného) beze spojek oddělují se od sebe čárkou Švestka, meruňka, třešeň a broskev jsou peckovice.
se spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím neoddělují se čárkou Nepřišla tam Lucka ani Tomáš.

Máma a táta šli nakupovat.

se spojkami v poměru jiném než slučovacím oddělují se od sebe čárkou, a to i před spojkami aianineboči Přišel tam Láďa, a dokonce i Jarda.
Větně připojené větné členy přístavek odděluje se čárkou z obou stran Petr, můj nejlepší přítel, se vrací příští týden z dovolené.
přívlastek volný odděluje se čárkou z obou stran Karlův most, nejstarší stojící most přes řeku Vltavu, se těší velké oblibě.
doplněk přechodník rozvitý se zpravidla odděluje od zbytku věty čárkou z obou stran, nerozvitý se neodděluje, přičemž hranice mezi těmito případy není jasně stanovena Přišla(,) usmívajíc se.
příčestí Iva seděla sama(,) ponechána bez dozoru.
jmenný tvar přídavného jména Po dlouhé době se ženy potkaly(,) vysmáté a šťastné.
podstatné jméno v 1. nebo 4. pádě odděluje se od zbytku věty z obou stran Poobědval jsem, tehdy ještě maso, v místní restauraci.
větný člen připojený spojkami než, jako, jak neodděluje se čárkou Lepší teď než nikdy.
dodatkově připojený větný člen obvykle se odděluje čárkou, tvoří -li samostatný rytmický celek Pracovala ve městě odjakživa(,) jako kadeřnice.
Zvláštnosti větné stavby samostatný větný člen odděluje se čárkou Rajská omáčka, to je moje!
5. pád – oslovení odděluje se od zbytku věty z obou stran Podej mi, Lucko, tu knížku.
citoslovce odděluje se čárkou Pfff, to teda ne!
vsuvka víceslovná odděluje se od zbytku věty čárkou či pomlčkou z obou stran, příp. je v závorce Stalo se to, jak už jsem jednou říkala, loni v létě.
jednoslovná s větnou povahou může se oddělit čárkou z obou stran, ale nemusí Jedná se(,) myslím(,) o přívlastek shodný.

Pravidla pro psaní čárek v souvětí

Situace Interpunkce Příklad
Souřadné spojené věty hlavní beze spojek oddělují se od sebe čárkou Nakoupila, uvařila, setřela podlahu.
se spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím neoddělují se čárkou Můžeš jet vlakem nebo na kole.
se spojkami v poměru jiném než slučovacím oddělují se od sebe čárkou Čekala na ni, a ona nepřišla.
Souřadně spojené věty vedlejší beze spojek oddělují se od sebe čárkou Zjistila jsem, že ráda zpíváš, tancuješ, hraješ na piano.
se spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím neoddělují se čárkou Věřím, že se ještě někdy setkáme a podnikneme nějaký výlet.
se spojkami v poměru jiném než slučovacím oddělují se od sebe čárkou Půjdu tam, ale nemám z toho dobrý pocit.
Věty závislé odděluje se od vět řídících čárkou z obou stran Oblékla si šaty, které ji koupil přítel, a zapůsobila.
Větně vyjádřená složka několikanásobného větného členu odděluje se čárkou z obou stran, i před slučovací spojkou O víkendu, a když měla volno, chodívala Martina běhat.
Infinitivní konstrukce s významem podmínky či možnosti odděluje se čárkou Nebýt zrovna doma, stal by se malér.

Zdroj:
ADÁMKOVÁ, Petra a kol. Český jazyk a komunikace pro střední školy. Vyd. 1. Brno:
Didaktis, ©2010- . sv. ISBN 978-80-7358-166-4.