Zdymadlo × vzdymadlo

Pojem zdymadlo označuje soubor vodohospodářských staveb, jejichž účelem je navýšení (vzedmutí, zdýmání) hladiny ve vodním toku, díky čemuž je možné převézt lodě či jakákoliv jiná plavidla mezi horní a dolní hladinou tam a zpět. Součástí zdymadel bývají jezy, plavební komory, rybí přechody i malé vodní elektrárny.

Pravopis a etymologie

Původ slova zdymadlo lze vystopovat přes starší tvar zdýmati (vzdouvat), slova zedmouti, vzedmouti a dmout se, k dúti (dout), odtud přes dmu až k samotnému základu, a to dout (zadout, nadouvat, vzdouvat).

Zdá se, že slovo dout (staročeská forma dúti) má původ v indoevropských jazycích, a to ve slově dhámati s významem fouká. Odtud bylo přejato do litevštiny dùmti (foukat), s nímž souvisí praslovanská podoba dǫti. Dout tedy prochází napříč slovanskými jazyky, jako jsou například polské ć, ruské duť, srbské/chorvatské dȕti a staroslověnské dǫti.

Správný je pouze způsob zápisu ZDYMADLO. Slovo vzdymadlo neexistuje.

Skloňování

Zdymadlo je podstatné jméno rodu středního a skloňujeme jej podle vzoru město.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. zdymadlo zdymadla
2. zdymadla zdymadel
3. zdymadlu zdymadlům
4. zdymadlo zdymadla
5. zdymadlo zdymadla
6. zdymadle, zdymadlu zdymadlech
7. zdymadlem zdymadly

Příkladové věty

Doporučuji zajet se podívat na Masarykova zdymadla u Ústí na Labem, která leží na plavební trase do Hamburku.

A zde, vážení, můžete vidět dvě plavební komory, které jsou součástí našeho krásného zdymadla.

Věděli jste, že největší zdymadlo na světě má celkovou výšku zdvihu 113 metrů a postavili ho v Číně? Neuvěřitelné!

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému