Dynastie × dinastie

Při hodinách dějepisu se s tímto výrazem můžeme setkat velmi často.

Pochází z řeckého dynástes, což znamená panovník. V češtině je ale používán spíše jako rodová posloupnost potomků, která si v určitém období udržela mocenský či hospodářský vliv.

Slovo je cizího původu, což už dopředu značí, že pravopis může být komplikovaný. Bohužel tomu tak tentokrát je, a je tudíž potřeba si zapamatovat, že po tvrdé souhlásce „d“ následuje očekávané „y“, ale po „t“ se píše „i“, takže správně je dynastie.

Příklady:

V Číně se vystřídalo několik vládnoucích dynastií.

Zakladatel dynastie Kapetovců byl Hugo Capet.

Dnes jsme se ve škole učili o dynastii Přemyslovců.

Pošli tento příspěvek svému blízkému