Systém × sistém

Pojmem systém označujeme především soustavu. Taktéž se může jednat o jakýsi soubor jednotlivin, které jsou provázány sítí vzájemných vztahů a spojeny v celek (politický, sociální systém).

Systém v sobě může spojit jednotliviny podle určitých třídících hledisek (systém rostlin a živočichů). Je to také účelná forma organizace a fungování něčeho či obvyklý postup (mít svůj systém, daňový systém).

Nakonec systémem rozumíme i celek složený z jednotlivých prvků, které tvoří určité zařízení (například zavlažovací systém).

Pravopis a etymologie

Slovo systém se k nám do českého jazyka dostalo přes německé System. Systém má původ v latinském systēma a řeckém sýstēma (soustava, celek, spojení) ze synístēmi (sestavuji, spojuji). Jedná se o složeninu syn- (s, spolu) a hístēmi (stavím, kladu).

Z tohoto důvodu je správné pouze psaní s tvrdým „y“ → SYSTÉM.

Skloňování

Systém patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. systém systémy
2. systému systémů
3. systému systémům
4. systém systémy
5. systéme systémy
6. systému systémech
7. systémem systémy

Příkladové věty

Nemáš v tom žádný systém!

Na zahradě jsme si s manželem vybudovali komplexní zavlažovací systém, a proto teď můžeme lelkovat na lehátku.

Nainstaloval jsem si nejnovější verzi operačního systému.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – systém. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 17.03.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=syst%C3%A9m
Pošli tento příspěvek svému blízkému