Sníh × sních

Slovo sníh lze dle spisovného jazyka psát pouze s „h“ na konci.

Pomůckou nám může být skloňování výrazu, ve všech pádech se objevuje písmeno „h“ (sněhu, sněhem atd.). Stejně tak nám mohou pomoci slova příbuzná – sněhový, sněhulák apod.

Při tvoření dalších odvozených slov dochází k alternaci koncového „h“ na „ž“ jako u podobných slov (bůh – bozi – boží), proto píšeme sněžný, sněžnice atp. Proto je možná pouze varianta sníh, protože kdybychom psali na konci slova „ch“ docházelo by k alternaci na „š“.

Příklady:

Lyžařské areály hlásí pouze technický sníh, letos ještě nesněžilo.

Před odchodem do školy jsem musel u vchodu vyházet čerstvě napadaný sníh.

Letos byly po celém území obrovské závěje sněhu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému