Standardizace × standartizace

V této dvojici je pravopisně korektní pouze podoba standardizace.

Jedná se totiž o slovo odvozené od základového slova standard (obvyklá, běžná úroveň, míra) a označuje uvádění nebo uvedení do standardu, na běžnou úroveň nebo jednotnou úpravu něčeho.

Pozor na záměnu se základovým slovem standarta, které má zcela odlišný význam a se slovem standardizace nemá žádnou spojitost.

Příklady:

České republice byla provedena standardizace životní úrovně obyvatel.

V dopravním podniku bude schválena standardizace postupu při zpracování dat.

Pošli tento příspěvek svému blízkému