Zkraje × z kraje

V tomto případě se vás snažíme trochu zmást. Pravidla českého pravopisu a jazykové příručky jako správné označují obě varianty, je ale nutné rozlišit, kdy který výraz použít.

Každý z nich nese zcela jiný význam a vystupuje jako jiný slovní druh. Zkraje — psáno dohromady, je tzv. příslovečná spřežka, tedy slovní druh příslovcí. Spřežky vznikají tak, že dojde se spojení nejčastěji předložky s jiným slovním druhem v jedno slovo (v případě, že se často vyskytují společně apod.), což nastalo i v tomto případě (spojení předložky „z“ a podstatného jména „kraj“ v jedno jediné slovo). Nyní tedy píšeme toto příslovce dohromady a používáme jej ve významu: od začátku, od okraje (vezmeme to zkraje = vezmeme to od začátku).

Český jazyk zná ale i podobu z kraje — psáno zvlášť. V tomto případě se jedná o izolovanou předložku „z“ a podstatné jméno „kraj“ ve významu okraj, začátek, obvod či pro označení krajiny nebo správní jednotky, která je větší než okres (např. Pardubický kraj, kraj Vysočina apod.).

Příklady:

Zkraje hodiny si zkontrolujeme domácí úkoly.

Ze kterého kraje České republiky pocházíš?

Pocházím z kraje, který je nejkrásnější v Čechách.

Pošli tento příspěvek svému blízkému