Dokonce × do konce

Pravopis spřežek je neobyčejně komplikovaný. Složitý je hlavně kvůli tomu, že hranice mezi chápáním výrazu jako jednoslovného nebo víceslovného nejsou přesné. Většinou je proto důležité znát kontext, do kterého chceme spřežku zapojit a podle toho pravopis uzpůsobit.

Dokonce psáno dohromady představuje nějaké zdůraznění. Můžeme ho nahradit například dalším zdůrazněním ba i.

Do konce psáno zvlášť je spojení předložky do a podstatného jména konec.

Příklady:

Dokonce přišel o deset minut dříve než měl.

Na představení byla dokonce několikrát.

Do konce filmu zbývalo ještě půl hodiny.

Doběhl do konce trati za nejkratší čas ze  všech.

Pošli tento příspěvek svému blízkému