V potaz × vpotaz

Český pravopis jako jedinou správnou označuje podobu v potaz, psáno zvlášť. Jedná se o ustálený výraz, který používáme v případě, že chceme vyjádřit, že je něco bráno v úvahu, že je něco zohledněno apod.

Výraz obsahuje předložku „v“ a podstatné jméno „potaz“, nedošlo ovšem k jejich spojení v jedno slovo. Pravopis tedy respektujeme a píšeme zvlášť. Podstatné jméno „potaz“ je označováno jako knižní a samostatně se již téměř nepoužívá, je pouze součástí již zmíněného spojení „vzít/brát něco v potaz“.

Příklady:

Při rozhodování musíme vzít v potaz ještě finanční stránku věci.

Berte v potaz, že výletu se budou účastnit i malé děti.

Pošli tento příspěvek svému blízkému