Hausbót × hauzbót

Hausbót je loď, která byla navržena nebo upravena tak, aby sloužila především jako obydlí.

Některé hausbóty nejsou motorové, protože jsou obvykle zakotvené, stojí na pevném místě a často jsou přivázané k pevnině a napojeny na rozvody energií, aby mohly být využívány. Mnohé z nich jsou však schopny provozu na vlastní pohon.

Je možné používat slovo hausbót i hauzbót?

Dle Slovníku spisovného jazyka českého je přípustná pouze varianta hausbót. Varianta se ‘’z’’ přípustná není. Slovo hauzbót je de-facto nepřesným fonetickým přepisem slova hausbót.

Etymologie slova

Hausbót je slovo přejaté z anglického jazyka. Anglické slovo Houseboat je složeninou slov House, které znamená dům a Boat, což je loď. Můžete se setkat i s tímto původním anglickým tvarem slova, nicméně Slovník spisovného jazyka českého uvádí jen jeho českou obdobu, tedy hausbót.

Ve své původní variantě ovšem byl houseboat samozřejmě poměrně dlouhou dobu používán, zmínky o něm najdete například v dobovém tisku již ve 30. letech 20. století. Následně došlo k jeho počeštění, a v současnosti převažuje český výraz hausbót. Využít můžete též spojení obytná loď.

Možná záměna

Nenechte se zmást vyslovovaným ‘’Z’’ a dodržujte správný pravopis s ‘’S’’, tedy hausbót. Pokud chcete využít anglické slovo houseboat, pozor na možnou záměnu se slovem household, jež značí domácnost.

Skloňování

dělení: haus-bót

Slovo hausbót je rodu mužského neživotného, jehož deklinace probíhá podle vzoru hrad.

jednotné číslo množné číslo
1. pád hausbót hausbóty
2. pád hausbótu hausbótů
3. pád hausbótu hausbótům
4. pád hausbót hausbóty
5. pád hausbóte hausbóty
6. pád hausbótu/hausbótě hausbótech
7. pád hausbótem hausbóty

Poznámka: tvar 6. p. j. č. na je řídký, nicméně je přípustný.

Příklady:

Prodám hausbót v Prave na Vltavě.

Nabízím dovolenou na hausbótu/na hausbótě.

Chtěl bych si koupit hausbót.

Jeli jsme tam naším hausbótem.

Autor/ka: Klára Sladká
Jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky
Pošli tento příspěvek svému blízkému