Konvergence × konvergenze

Pojem konvergence označuje sbíhavost či sbližování a termínu je používáno především v odborných sférách, jako je fyzika, matematika, geografie, medicína, ale také etnologie či biologie. My si konvergenci představíme z pohledu naší mateřštiny.

Pravopis a etymologie

Slovo konvergence má latinský původ a jedná se o složeninu předpony con-/kom- (s) a vergere ve významu chýlit se, směřovat. Postup vzniku byl následující: pozdnělatinské convergere → novolatinské convergentia → slovo bylo přejato a počeštěno – KONVERGENCE.

Skloňování

Konvergence je podstatné jméno ženského, které skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. konvergence konvergence
2. konvergence konvergencí
3. konvergenci konvergencím
4. konvergenci konvergence
5. konvergence konvergence
6. konvergenci konvergencích
7. konvergencí konvergencemi

Synonyma

Synonyma pro slovo konvergence jsou: sbíhání a sbližování.

Příkladové věty

Špatná konvergence vašich okohybných svalů zapříčinila, že vidíte lehce rozmazaně.

Je to vlastně logické, že dutá zrcadla mění původně rovnoběžné paprsky na konvergentní.

Pamatujte si, že čtvercová kilometrová síť na mapách není totéž, co poledníky a rovnoběžky, dokonce se od nich nepatrně odchyluje. Této nerovnosti říkáme konvergence, a ta může být západní, nebo východní.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému