Ztěžují × stěžují

Častá chyba v diktátech i běžném životě. Obě varianty správné, lze napsat ztěžují i stěžují, ale je nutné dbát na rozdílné významy slov. 

Ztěžovat

Ve variantě s předponou z-, použijeme v případě, kdy chceme vyjádřit změnu stavu, proto předpona z-. Označujeme tak, že došlo k nějaké změně (těžký – ztěžovat), tzn. učinit těžkým nebo těžším.

Stěžovat

Podoba s předponou s-, stěžovat si, vyjadřuje projevování nespokojenosti slovy, podávat stížnost. Aplikovat na to pravidlo je obtížné, proto je dobré si tuto variantu, která se běžně v komunikaci využívá, pamatovat.

Příklady:

Kolegové mi svými připomínkami velmi ztěžují práci.

Sněhové podmínky ztěžují sjízdnost silnic po celém území.

Studenti si stěžují na to, že je v šatnách zima.

Budu si muset jít stěžovat do kanceláře ředitele.

 

Pošli tento příspěvek svému blízkému