Ztěžují × stěžují

 

V tomto případě jsou obě varianty správné, lze napsat ztěžují i stěžují, ale je nutné dbát na rozdílné významy slov. Ztěžovat použijeme v případě, kdy chceme vyjádřit změnu stavu, proto předpona z-.

Označujeme tak, že došlo k nějaké změně (těžký – ztěžovat), tzn. učinit těžkým nebo těžším. Podoba s předponou s-, stěžovat si, vyjadřuje projevování nespokojenosti slovy, podávat stížnost.

Příklady:

Kolegové mi svými připomínkami velmi ztěžují práci.

Sněhové podmínky ztěžují sjízdnost silnic po celém území.

Studenti si stěžují na to, že je v šatnách zima.

Budu si muset jít stěžovat do kanceláře ředitele.

Pošli tento příspěvek svému blízkému