Dopředu × do předu

Tento výraz patří opět do rozsáhlé skupiny spřežek.

Spřežka je spojení dvou a více výrazů v jedno slovo. To nastalo i v tomto případě. Výrazy se opakovaně vyskytovaly vedle sebe a jazykovým vývojem došlo k jejich sloučení. Nyní je jednotlivé složky nutno psát dohromady, tedy dopředu. Stejně jako v případě jiných spřežek, např.: vpředu, zleva, vzadu apod.

Příklad:

Dopředu tedy myslete na to, že jediná správná varianta je dopředu.

Tohle bylo třeba zmínit dopředu.

Buď tak hodný a popojeď mi s vozíkem dopředu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému