Diverzní × dyverzný

Přídavné jméno diverzní označuje záškodnickou či sabotérskou činnost.

Je možné používat obě varianty?

Jako u mnoha přejatých slov, i zde je potřeba nenechat se zmást vyslovovaným „Y“ po tvrdé hlásce „D“. Toto slovo se píše vždy s měkkým „I“, tedy diverzní, můžete ho ovšem psát s „S“, diversní, ačkoli pravopis se „Z“ je mnohem častější.

Etymologie a význam slova

Přídavné jméno diverzní je odvozeno od podstatného jména diverze, které znamená „záškodnictví“. Osoba, která tuto záškodnickou činnost vykonává je diverzant. Toto slovo se do češtiny dostalo  buď přes ruské divérsija či přes německé divertieren, případně přes francouzské diversion, „rozptýlení, odvedení pozornosti“.

Původ

Původ má v latině ve slově dīversiō, tedy „odbočení, odvrácení odvozeného od latinského slovesa dīvertere „rozcházet se, odchylovat se“.

Slovník spisovné češtiny definuje diverzi jako „útočný vojenský podnik různého rozsahu, určený k odvrácení pozornosti nebo k odvrácení nepřítele od jeho plánů.“ Dále se může jednat ozáškodnictví“ tedy sabotérství. Diverzní je tedy přídavné jméno označující tuto činnost.

V letecké dopravě znamená diverze odklonění pravidelného letu na diverzní letiště, například kvůli povětrnostním podmínkám.

Synonyma a podobně znějící slova

Synonymy k přídavnému jménu diverzní jsou záškodnický, sabotérský. V případě například letecké dopravy můžeme použít slovo náhradní.

Pozor na záměnu se slovem diverzitní, který Akademický slovník cizích slov definuje jako „výběrový – diverzitní systém (příjmu) samočinně vybírající nejkvalitnější signál; diverzitní příjem – prováděný současně několika přijímači, užív. k potlačení úniku (fadingu)“.

Stupňování přídavného jména

Dělení slova: di-verz-ní

Diverzní je přídavné jméno, které lze stupňovat následujícím způsobem:

stupeň tvar
  1. stupeň(pozitiv)
diverzní
  1. stupeň (komparativ)
diverznější
  1. stupeň (superlativ)
nejdiverznější

Použití ve větě:

Účelem diverzního útoku je odlákat nepřátelské jednotky z místa, kde se chystá skutečný útok, aby se oslabila jeho obrana.

Kvůli špatnému počasí jsme nemohli přistát v Londýně a byli jsme odkloněni na diverzní letiště.

Za komunismu se za ideologickou diverzní činnost považovalo nejen přímé napadení komunistické ideologie, nýbrž i odvedení pozornosti na jiné téma, s nímž si tehdejší vládní ideologie nevěděla rady.

Autor/ka: Bc. Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Český jazykový korpus Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 137,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému