Ledoborce × ledoborci

Ledoborce (i ledoborci) jsou lodě používané k boření a lámání ledu, aby byla možná volná plavba.

Je možné používat obě varianty?

Ano, oba termíny jsou správné. Je to dáno tím, že toto podstatné jméno může být bráno jako životné, tak i jako neživotné. Tím pádem má dvě varianty deklinace, takže ani slovo ledoborce ani ledoborci není chybně.

Etymologie a význam slova

Podstatné jméno ledoborec vzniklo složením slova led, které má všeslovanský základ a slovesa bořit, které pochází ze staročeštiny. Ledoborec je podstatné jméno označující plavidlo, které je schopné lámat led, je tedy určené pro plavbu po zamrzlém moři.

Problematika životného či neživotného rodu slova ledoborec

Slovo ledoborec je rodu mužského neživotného i životného. Lze jej tedy skloňovat buď jako stroj (neživotný) nebo jako muž – v tomto případě má životnou koncovku. V množném čísle lze tedy používat jak ledoborce (ty stroje), tak i ledoborci (ti muži).

A v tuto chvíli může nastat problém u shody podmětu s přísudkem. Pokud jste si vybrali tvar životný (ti ledoborci – ti muži), musí být přísudek také s měkkým ‘’I’’, tedy ti ledoborci vypluli. Pokud jste ale zvolili tvar neživotný (ty ledoborce – ty stroje), musí být přísudek s tvrdým ‘’Y’’, tedy ty ledoborce vypluly.

Skloňování slova ledoborec

Dělení slova: le-do-bo-rec

Ledoborec je podstatné jméno rodu mužského životného i neživotného. Jeho deklinace tedy probíhá dle vzoru muž nebo stroj.

jednotné číslo množné číslo
1. pád ledoborec ledoborce, ledoborci
2. pád ledoborce ledoborců
3. pád ledoborci ledoborcům
4. pád ledoborce, ledoborec ledoborce
5. pád ledoborci, ledoborče ledoborce, ledoborci
6. pád ledoborci ledoborcích
7. pád ledoborcem ledoborci

Použití ve větě:

Ledoborce vypluly na zamrzlé moře.

Ledoborci vypluli na zamrzlé moře.

Musíme zachránit ty uvízlé ledoborce, kteří potřebují naši pomoc.

Ledoborci v Severním moři dennodenně chrání hranice jednotlivých států proti útokům.

Viděli jsme 5 ledoborců.

Sledoval dokument o ledoborcích.

Autor/ka: Klára Sladká
Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 86, 349,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému