Svépomocí × své pomocí

Tento výraz je zařazen mezi tzv. spřežky – to jsou slova, která se vyskytovala původně samostatně, ale později byla sloučena v jedno slovo, např.: odnaproti, například, doprava apod. I zde došlo ke spojení dvou výrazů, konkrétně zájmena svůj a podstatného jména pomoc, v jedno slovo.

Výraz je tedy možné psát pouze dohromady — svépomocí. Svépomoc je podstatného jméno, které se používá pro označení např. něčeho, co bylo vytvořeno bez pomoci jiné osoby (pouze vlastními prostředky). Dohromady píšeme i slova příbuzná, např. přídavné jméno svépomocný či příslovce svépomocně.

Příklady:

Nové dětské centrum bylo vybudováno svépomocí místních občanů.

Líbí se mi, že v našem domě vše budujeme svépomocí.

Pošli tento příspěvek svému blízkému