Meeting × mítink

Řídit se podle českého pravopisu, nebo respektovat původní anglickou podobu? Pravopisně správně je jen mítink.

Přejatý výraz mítink se v našem jazyce již zcela usídlil. Tato zdomácnělá slova (podobně jako trénink) se do češtiny začleňují jak po stránce tvaroslovné, tak i pravopisné. Slovo anglického původu meeting čeština zcela přizpůsobila svým pravidlům, a jako spisovný výraz už najdete ve slovnících je počeštěnou variantu mítink – s měkkým i a písmenem k na konci).

Původní podoba je již v současné češtině nespisovná, podobně jako varianta s g na konci – míting.

Příklady:

Pravidelně se účastním atletických mítinků.
Byl uspořádán protestní mítink.
Stále opakující se pracovní mítinky jsou pro mě jen ztráta času.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému