Dršťková × dršková

Pojem dršťka označuje žaludek přežvýkavců coby potravinu, tlamu a zhruběle pak i lidská ústa.

Přídavné jméno dršťková se vztahuje k dršťkám. Přeneseně „dostat dršťkovou“ znamená dostat vynadáno; „dostat do dršťky / přes dršťku“ znamená, že mě zbili.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu dršťka podává následující výklad.

Dršťka označuje část žaludku přežvýkavců. Slovo se vyskytuje jen v češtině a jeho původ není jasný. Zřejmě by však mohlo mít spojitost se slovem drsný (staročesky drstný). Drsný se vyskytuje v češtině a ve slovenštině. Ani zde není zcela jasný původ, jazykovědci se však přiklánějí k tomu, že by slovo mohlo patřit k praslovanskému dьr- (drát → prodrat, rozedrat, odrat, rozdírat, …).

Slovo se vyskytuje v několika podobách: dršťková (dršťka), drštkový, dršková, držková. Pro jakou variantu se tedy rozhodnout? Volbu jednoznačně usnadňují Pravidla českého pravopisu, která uvádějí pouze variantu dršťka a dršťková. Stejný pohled má také Slovník spisovné češtiny. Budeme-li se držet tohoto zápisu (dršťka, dršťková), neuděláme chybu.

Pro úplnost dodáváme, že Slovník nespisovné češtiny uvádí také varianty držka. Držka jsou vulgárně ústa a obličej (Ty mlč, nebo schytneš přes držku!). Jako držku můžeme označit také mluvku, žvanila, kecala či tlučhubu (Béda je držka, furt kecá.). Držkou se taktéž dá označit nepřitažlivá a nevzhledná žena (S takovou držkou bych do kina nešel.).

Skloňování

Dršťková je přídavné jméno, které se skloňuje podle tvrdého vzoru mladý.

VZOR MLADÝ (tvrdý)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. dršťkový dršťkový dršťková dršťkové
2. dršťkového dršťkového dršťkové dršťkového
3. dršťkovému dršťkovému dršťkové dršťkovému
4. dršťkového dršťkový dršťkovou dršťkové
5. dršťkový dršťkový dršťková dršťkové
6. dršťkovém dršťkovém dršťkové dršťkovém
7. dršťkovým dršťkovým dršťkovou dršťkovým
VZOR MLADÝ (tvrdý)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. dršťkoví dršťkové dršťkové dršťková
2. dršťkových dršťkových dršťkových dršťkových
3. dršťkovým dršťkovým dršťkovým dršťkovým
4. dršťkové dršťkové dršťkové dršťková
5. dršťkoví dršťkové dršťkové dršťková
6. dršťkových dršťkových dršťkových dršťkových
7. dršťkovými dršťkovými dršťkovými dršťkovými

Příkladové věty

Na oběd jsme měli dršťkovou polévku.

Dědův dršťkový paprikáš byl vždycky strašně pálivý.

Nechutná mi dršťkový guláš ani polévka, nemám rád dršťky v jakékoli podobě.

Přišel jsem pozdě a od mámy jsem dostal pěknou dršťkovou.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – dršťkový. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 23.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=dr%C5%A1%C5%A5kov%C3%BD
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov. 4. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-647-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému