Konsenzus × koncenzus

Pojem konsensus/konsenzus/konsens/konsenz znamená souhlas a dorozumění.

Jedná se o shodu členů určitého společenství; souhlas členů společnosti či skupiny s uspořádáním dané společnosti, s cíli i s morálkou. Taktéž se jedná o shodnou vůli v rámci smluvních stran, kdy je předpokládáno, že dojde ke vzniku smlouvy. Jako konsenzus bereme také prohlášení osob, které vstupují do manželského svazku, že se sňatkem souhlasí.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu konsens/konsensus podává následující výklad.

Slovo konsensus pochází z latinského cōnsēnsus (souhlas, jednomyslnost) z cōnsentīre (souhlasit, shodovat se), z con- (kom-; z latiny, vychází z předložky cum – „s“) a sentīre (vnímat smysly, cítit).

Slovo bylo přejato a počeštěno do podoby konsensus, což je zápis ve shodě se spisovnou výslovností, nicméně konsensus lze psát také v podobě konsenzus nebo konsens i konsenz. Všechny tyto podoby jsou správně. Důležité je, aby byla v textu zachována jednotnost. Podoba koncenzus je chybná!

Dělení slova:

kon-sen-zus

Příbuzná slova:

konsenzní, konsenzuální (přídavná jména), konsenzuálně (příslovce)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo konsenzus, jsou: shoda, souhlas, svolení.

Skloňování

Konsenzus patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. konsenzus, konsenz konsenzy
2. konsenzu konsenzů
3. konsenzu konsenzům
4. konsenzus konsenzy
5. konsenze konsenzy
6. konsenzu konsenzech
7. konsenzem konsenzy

Příkladové věty

Konsenzus není samozřejmost, ale dá se správně podpořit, jestli vás zajímá, jak ho nejlépe dosáhnout, přečtěte si tuto publikaci.

Díky jednohlasnému konsenzu se nám podařilo schválit nová pravidla v naší společnosti – nikdo neprotestoval naštěstí.

Dosáhli jsme konsenzu při výběru nového vedoucího našeho týmu.

Skončilo to většinovým konsenzem, já však nesouhlasím.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – konsenzus. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 13.06.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=konsenzus
Pošli tento příspěvek svému blízkému