Potkan × podkan

Potkan je hlodavec z čeledi myšovitých. Je to větší myš, která žije v blízkosti vody, často v kanálech.

Potkani jsou chováni také jako domácí mazlíčci a bohužel patří i mezi laboratorní zvířata.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu potkan podává následující výklad.

Slovo potkan najdeme jen v českém, slovenském (potkan) a slovinském (podgána) jazyce. Do českého jazyka bylo přejato ze slovenštiny, do slovenštiny zřejmě z maďarského potkány a to zase ze severoitalského pantegàna, pategàna, pantegàn, které je nejspíš odvozeno z latinského Ponticus (pontský). Pont(us) bylo historické území u pobřeží Černého moře. Odtud se tyto myši pravděpodobně rozšířily pomocí lodí do severní Itálie a následně dál do Evropy.

Správné je pouze psaní v podobě POTKAN.

Dělení slova:

pot-kan

Příbuzná slova:

potkaní (přídavné jméno)

Skloňování

Potkan patří mezi podstatná jména rodu mužského životného, která skloňujeme podle vzoru pán.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. potkan potkani
2. potkana potkanů
3. potkanu, potkanovi potkanům
4. potkana potkany
5. potkane potkani
6. potkanu, potkanovi potkanech
7. potkanem potkany

Příkladové věty

Chovám potkany.

Potkani jsou náchylní k tvorbě podkožních nádorů.

Potkani jsou velice chytří.

Babička se bojí myší, a když u popelnic spatřila potkana, málem z toho omdlela.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – potkan. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 15.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=potkan
Pošli tento příspěvek svému blízkému