Penilní × penylní

Pojem penilní (týkající se penisu, penisový) se používá především v lékařství, a to například ve spojení penilní endoprotézy, o nichž se tvrdí, že jsou nejúčinnější formou léčby v boji s erektilní dysfunkcí.

Pravopis a etymologie

Původ slova penilní nalezneme v anglickém penile, což v překladu znamená „penisový“, odkud bylo slovo přejato do našeho jazyka a počeštěno. Jedná se o přídavné jméno utvořené od slova penis: pen(is) s příponou -ile.

Z tohoto důvodu je správné pouze psaní s „měkkým i“ → PENILNÍ.

Původ slova penis lze najít v latinském pēnis (mužský pohlavní úd), které je příbuzné se starohornoněmeckým fasel, středohornoněmeckým visel, řeckým péos a staroindickým pásas-. Vše má původ v indoevropských jazycích.

Skloňování

Penilní je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. penilní penilní penilní penilní
2. penilního penilního penilní penilního
3. penilnímu penilnímu penilní penilnímu
4. penilního penilní penilní penilní
5. penilní penilní penilní penilní
6. penilním penilním penilní penilním
7. penilním penilním penilní penilním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. penilní penilní penilní penilní
2. penilních penilních penilních penilních
3. penilním penilním penilním penilním
4. penilní penilní penilní penilní
5. penilní penilní penilní penilní
6. penilních penilních penilních penilních
7. penilními penilními penilními penilními

Příkladové věty

Pane Horáčku, váš problém není zas tak neobvyklý, jak si možná myslíte, a rozhodně není neřešitelný. Jsem přesvědčena, že by vám pomohla penilní protéza.

K zavedení penilních implantátů do topořivých těles penisu je nutná operace.

Penilní implantáty jsou jednou z metod řešení impotence a jejich zavedení se provádí až na doporučení lékaře.

Na výběr bývá ze dvou typů penilních protéz, a to polotuhých (semirigidních) a nafukovacích.

Soudní znalci používají penilní pletysmografii k diagnostice sexuálních deviací, například pedofilie.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Penilní implantáty – PI CZ. Reliable information on urology – Patient Information [online]. Copyright © [cit. 16.07.2022]. Dostupné z: https://patients.uroweb.org/cz/penilni-implantaty/ Penis | NZIP. NZIP – Národní zdravotnický informační portál [online]. Copyright © [cit. 16.07.2022]. Dostupné z: https://www.nzip.cz/rejstrikovy-pojem/1884 Penilní pletysmografie (PPG) – Vitalion.cz. Vyšetření – databáze vyšetření – Vitalion.cz [online]. Copyright © [cit. 16.07.2022]. Dostupné z: https://vysetreni.vitalion.cz/penilni-pletysmografie/ Penile – Wiktionary. Wiktionary the free Dictionary [online]. Copyright © [cit. 16.07.2022]. Dostupné z: https://en.wiktionary.org/wiki/penile
Pošli tento příspěvek svému blízkému