Dysgrafie × disgrafie

Stejně jako u ostatních „dysporuch“, které mají předponu dys-, je správně pouze tvar s „y“, takže správně je dysgrafie.

Jedinci postižení dysgrafií mají problémy především se psaním. Jejich písmo je nekvalitní, špatně čitelné, psaní je unavuje, zaměňují tvarově podobná písmena (m-n, r-z, b-d, l-k) atp.

Příklad:

Dysgrafie je specifická porucha grafického projevu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému