Impulz × impuls

Tento výraz má hned několik významů a používá se v různých odvětvích. Obecně by se dal do češtiny překládat jako popud či podnět. Zkrátka popohnání k nějaké věci, která bude mít vliv na nějakou další. Setkat se s ním můžete ve fyzice, psychologii, informatice či například ve fyziologii.

Dobrou zprávou je, že téměř nelze v psaní tohoto výrazu udělat chybu. Jsou totiž dvě uznávané varianty, a to s různými souhláskami na konci slova. Ve výslovnosti je totiž slyšet „s“, které je možné psát, ale chybu neuděláte ani když napíšete „z“. Správně tedy je impuls i impulz.

Příklady:

Potřeboval jsem impulz k tomu, abych se konečně začal učit.
Impuls je v informatice obvykle nosičem signálu.
Ve fyzice existuje impulz síly.

Pošli tento příspěvek svému blízkému