Infrastruktura × infra struktura

Nový akademický slovník cizích slov uvádí, že se jedná o oblast národního hospodářství zabezpečující podmínky pro rozvoj ekonomiky (zejm. v dopravě, ekonomice apod.). Víte, ale jak tento pojem správně psát?


Slovo píšeme správně dohromady – infrastruktura. Rozdělíme-li si jej, zjistíme, že se skládá z předpony infra-, která pochází z latiny a znamená pod, dole nebo vespod, a základového slova -struktura. Samotná předpona však nikdy nestojí sama o sobě zvlášť mimo slovo, proto toto slovo nemůžeme psát logicky zvlášť.

Slov, která obsahují již zmíněnou předponu, najdeme mnoho, například infrazvuk, infrasvětlo, infrakamera, infrazvuk, infrasauna. Všechna tato slova píšeme taktéž vždy dohromady.

Podstatné jméno infrastruktura je rodu ženského, skloňujeme jej podle vzoru žena.

Příklady:

Železniční infrastruktura byla instalována v letech 2005 a 2006.
Škody na infrastruktuře šly do desítek miliard dolarů.
Čeští výrobci se v minulosti podíleli na vybudování turecké energetické infrastruktury.
Úspěšný start výroby je závislý právě na kvalitní dopravní infrastruktuře.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
KRAUS, Jiří a kol. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 879 s. ISBN 80-200-1351-2.
Pošli tento příspěvek svému blízkému