Orbita × orbyta

Pojmem orbitaastronomii označujeme oběžnou dráhu družice.

Orbitu známe také z jaderné fyziky, kdy jako orbitu označujeme oběžnou dráhu elektronu.

anatomii orbitou označujeme párovou dutinu v obličejové části lebky, kde je uloženo oko (jinak také očnice).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu orbita/orbitální podává následující výklad.

Orbita pochází z latinského orbita (dráha, kolej) od orbis (kruh, kolo, země). Přídavné jméno orbitální má stejný základ a přejato bylo z anglického orbital a ruského orbítal’nyj).

Slova orbita i orbitální byla přejata do našeho jazyka takřka v původní podobě. Správné je pouze psaní s „i“ → ORBITA, ORBITÁLNÍ.

Dělení slova:

or-bi-ta

Příbuzná slova:

orbitální (přídavné jméno)

Synonyma

Synonymum, kterým můžeme nahradit slovo orbitální, je oběžný.

Skloňování

Orbita patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. orbita orbity
2. orbity orbit
3. orbitě orbitám
4. orbitu orbity
5. orbito orbity
6. orbitě orbitách
7. orbitou orbitami

Příkladové věty

Oko máme uloženo v kostěném prostoru v lebce, kterému říkáme orbita.

Jestli chceš určit přesnou orbitu, musíš znát všechny elementy dráhy.

Každá planeta i měsíce mají své orbity.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – orbita. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 15.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=orbita
Pošli tento příspěvek svému blízkému