Mantinely × mantyneli

Mantinelem označujeme vyvýšený okraj hřiště, kluziště nebo také okraj kulečníkového stolu.

V přeneseném významu označuje mantinel určité hranice, pravidla, vyznačuje určité místo.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu mantinel podává následující výklad.

Mantinel je tedy zvýšený okraj hřiště. Slovo známe již z 19. století a bylo přejato z italského mantinello, další možný původ je nejistý.

Mantinello bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby mantinel. Koncovky při skloňování jsou shodné se vzorem hrad, proto v určitých pádech píšeme „y“ → 1., 4., 5. a 7. pád množného čísla (viz níže).

Dělení slova:

man-ti-nel

Příbuzná slova:

mantinelový (přídavné jméno)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo mantinel, jsou: okraj, mez, hrazení, zábrana.

Skloňování

Mantinel patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. mantinel mantinely
2. mantinelu mantinelů
3. mantinelu mantinelům
4. mantinel mantinely
5. mantinele mantinely
6. mantinelu mantinelech
7. mantinelem mantinely

Příkladové věty

Brácha se na bruslích rozjel tak moc, že před mantinelem vůbec nedokázal zastavit, a tak do něj narazil takovou silou, že ho odraz shodil na zadek.

Do koule šťouchl tágem, až přeletěla přes mantinel.

Moje výchova mi dovoluje pohybovat se jen v mantinelech slušnosti.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – mantinel. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 01.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=mantinely
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému