Ad × add

V nadpisu příspěvku jsou dvě správně napsané zkratky. Potíž je však pro některé pisatele skryta v tom, že nejsou schopni rozlišit, kterou z nich je možno užívat v českém jazykovém prostředí.

add

Vysvětleme si nejprve význam jednotlivých zkratek: add – pochází z anglického slova addendum (= dodatek) a v anglicky mluvících zemích je užívána nejčastěji ve významu dodatku v knize, dokumentu apod.

ad

Zkratka ad oproti tomu vzešla z jazyka latinského a překládáme ji nejčastěji jako předložku „k“ (ad formalia = k formální stránce).
 Mohou se však objevit i jiné překlady – např.: ad infinitum = do nekonečna, ad libitum = podle libosti, ad personam = pro svou osobu.

V česky psaném projevu tedy bude za správnou považována pouze zkratka ad.

Kromě latinských slovních spojení ji užíváme především při odkazování v rámci určitého textu (např.: ad 3) = k bodu 3; ad e) = k bodu e; ad Léčivé byliny = odkaz k názvu podkapitoly v knize).

Příklady:

Definici Newtonova zákona najdete na straně 61 (ad Gravitační síla).

Kupující (ad 1) má nárok na vrácení peněz při dodání poškozeného zboží.

ad absurdum = přivést (něco) k absurdnosti

ad acta = uložit jako již vyřízené

ad hoc = (jen) k tomu účelu

ad oculos = „před oči“, jasně, názorně

Autor/ka: Eliška Sacherová
Pošli tento příspěvek svému blízkému