Sužovat × zužovat

Slovo sužovat znamená trápit se duševně nebo být týrán, mučen fyzicky. Zastaralou podobou tohoto slova je soužit- soužit se pro něco nebo někoho.

Zužovat užijeme, pokud chceme vyjádřit proces, při kterém je něco úženo, děláno úzkým nebo užším (reálně i obrazně).

Příklady:

Dobytek byl v létě sužován přílišným horkem.

Poprosila jsem babičku, aby mi zúžila novou sukni.

Téma mojí seminární práce bylo učitelem postupně zužováno.

Pošli tento příspěvek svému blízkému