Banalita × banalyta

Pojmem banalita označíme něco, co je všední; věc či skutečnost, která nemá valný význam, něco jednoduchého či otřelého, otřepaného (banální vtip, banální výraz).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu banalita podává následující výklad.

Banální se do našeho jazyka dostalo přes německé banal z francouzského banal, a to ze starofrancouzského ban (veřejná vyhláška, klatba). Ve svém prvotním významu se jednalo o něco, co bylo dáno k obecnému užívání.

Přípona -it(a) se píše vždy s měkkým i; (a) v tomto případě charakterizuje koncovky vzoru žena (např. identita) a vzoru předseda (např. husita). Přípona se ve velké míře používá při tvoření slov od přejatých přídavných jmen: adaptabil-ní → adaptabil-ita, banální → banal-ita.

Správný zápis slova je tedy pouze BANALITA.

Dělení slova:

ba-na-li-ta

Příbuzná slova:

banálnost (podstatné jméno), banálně (příslovce), banální (přídavné jméno)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo banalita, jsou: banálnost, všednost, otřelost, bezvýznamnost.

Skloňování

Banalita patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. banalita banality
2. banality banalit
3. banalitě banalitám
4. banalitu banality
5. banalito banality
6. banalitě banalitách
7. banalitou banalitami

Příkladové věty

Hele, na tohle už fakt nemám sílu, s takovými banalitami mě neobtěžuj.

Je to banalita!

Na první pohled se mi to zdálo jako banalita, ale zas tak jednoduché to nebylo a nad řešením jsem strávil hodiny.

Lidé, kteří prodělali rakovinu, často mluví o tom, že honba za kariérou a touha po penězích jsou banality, že ve skutečnosti záleží jen na dvou věcech: na zdraví a na lásce.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – banalita. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 04.02.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=banalita Heslář – Slovník afixů. Slovník afixů – Slovník afixů [online]. Copyright © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. [cit. 04.02.2023]. Dostupné z: http://www.slovnikafixu.cz/heslar/-ita
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Pravidla českého pravopisu. Olomouc: Fin Publishing, 1998. ISBN 80-86002-42-x. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému