Plytký × plitký

Následující námi zmíněné přídavné jméno je v současném jazyce považováno za spíše již zastaralé a tolik se nepoužívá.

Výraz označuje něco povrchního, bezvýznamného (zábava, divadelní hra) či mělkého (řeka, mísa apod.). Toto přídavné jméno je součástí vyjmenovaných slov po L, je tedy nutné ve slově napsat „y“ – lze psát pouze plytký. Stejně píšeme i slova příbuzná, např. plytce nebo plytkost.

Příklady:

Tahle zábava se mi zdá neskutečně plytká, pojďme dělat něco pořádného.

Dej to radši na plytký talíř než na hluboký.

Pošli tento příspěvek svému blízkému