Precedens × precedent

Používá se v českém jazyce precedens, nebo precedent? Dočtete se ledasco, ale podle Příručky českého jazyka lze používat obě varianty. Hned si to vysvětlíme na příkladech, abychom ve slovech nedělali chybu.

Co je to precedens a precedent?

Slovo pochází z latiny a znamená předchozí rozhodnutí či obdobný případ. Setkáte se s ním v právním a soudním prostředí.
Precedent je tedy soudní rozhodnutí a vychází z angloamerické právní kultury, ve které se používá běžně. V českém prostředí je názor na pojem trochu skeptický, jelikož by se zde měl soud vázat pouze zákonem, nikoliv nějakým precedentem.
Nejsme však u soudu, ale v Pravopisně, kde se podíváme na tvary slova v českém jazyce.

Precedens

Slovo precedens je forma pro jednotné i množné číslo, přičemž se slovo neskloňuje ani v jednom případě. Ve všech pádech je stále v tomto tvaru precedens, jak bychom si ho měli pamatovat.

Příklady:

Ano, kolego. Máte pravdu, toto by mohl být precedens pro další soudní případy.
Bez předchozího precedens bychom se nikam nedostali.
Nečetli jste o tomto precedens v minulé přednášce? Pak nebudete vědět, o čem budu hovořit dnes!

Precedent

Precedent má stejný význam, ovšem v tomto tvaru ho můžeme skloňovat v jednotném i množném čísle. A hned si to ukážeme na příkladech.

  1. pád – precedent
  2. pád – precedentu
  3. pád – precedentu
  4. pád – precedent
  5. pád – precedente
  6. pád – precedentu
  7. pád – precedentem

Příklady:

Jeho vítězství by mohlo být zdařilým precedentem.
V debatě jsme se věnovali několika nepochopitelný precedentům.
Bavíš se o tomto precedentu?
Tento precedent se váže k trestnímu právu.
Tyto precedenty jsou obsahově velmi široké.
Precedentem jsou v právu rozhodnutí či rozsudky vydané v individuálních případech.

Autor/ka: Bc. Barbora Mikysková
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český
Pošli tento příspěvek svému blízkému