Zpocený × spocený

V tomto případě se řídíme známými poučkami pro psaní předpon s-/z-, což je pro nás jednodušší a vždy si budeme jisti, že výraz píšeme správně.

Základem je sloveso potit (se), sloveso zpotit (se) pak vyjadřuje změnu stavu. Stejně jako u významově podobných slov: zmoknout, zčervenat, zhubnout apod. Navíc zde předpona „z-„ tvoří ze slovesa nedokonavého (potit se) sloveso dokonavé (zpotit se).

Opět zde můžeme najít analogii v jiných slovech, např.: zlámat, zmoknout, zrušit apod. Proto vždy píšeme pouze zpocený se „z“ na počátku slova. Stejný pravopis platí i pro slova příbuzná, např.: zpotit se, zpoceně apod.

Příklad:

Po dnešním náročném tréninku footbagu byl zpocený každý z nás.

Po běhání jsem vždycky strašně zpocený.

Dej to zpocené tričko už do pračky.

Pošli tento příspěvek svému blízkému