Partitura × partytura

Partitura je notový zápis skladby pro více hlasů (komorní, orchestrální, sborové skladby, opery, …).

Tento zápis je v čitelném uspořádání, tóny, jež mají znít současně, jsou zapsány pod sebou a pro celkově snazší orientaci v celém notovém záznamu slouží taktové čáry.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu partitura podává následující výklad.

Slovo partitura pochází z italského partitura (notový zápis vícehlasé skladby) od partire (dělit) z latinského partīre, partīrī (dělit) od pars (část, strana).

Partitura byla přejata do českého jazyka a zachoval se její původní zápis. Jediný možný správný způsob psaní je tedy v podobě PARTITURA.

Dělení slova:

par-ti-tu-ra

Příbuzná slova:

partiturový, partiturní (přídavná jména), partiturka (podstatné jméno, zdrobnělina)

Skloňování

Partitura patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. partitura partitury
2. partitury partitur
3. partituře partiturám
4. partituru partitury
5. partituro partitury
6. partituře partiturách
7. partiturou partiturami

Příkladové věty

Sbírky v muzeích i sbírky soukromníků obsahují spousty nedocenitelných skvostů, například dochované rukopisy partitur Wolfganga Amadea Mozarta.

Partitury byly na stojáncích, orchestr se připravil a na pokyn dirigenta začal hrát.

Partitury se poprvé objevily již v 16. století.

Petr si na svou partituru nechtě vylil nedopitý čaj.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – partitura. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 20.04.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=partitura
Pošli tento příspěvek svému blízkému